Privacy disclaimer

De Haan SE verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. Dit Privacy Statement is van toepassing op de data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van De Haan SE. De Haan SE verwerkt de data in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van bescherming van gegevens, zoals de Telecommunicatiewetgeving.

De Haan SE behandelt verkregen data vertrouwelijk en zorgvuldig. De Haan SE verzamelt gegevens bij het abonneren op de nieuwsbrief en bij registratie voor evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie van De Haan SE. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van De Haan SE. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of De Haan SE hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar dehaan@dehaan-se.com. De Haan SE verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
 
Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van De Haan SE beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat De Haan SE kan nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De Haan SE gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.