Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel

THE SOLID BRAND since 1898


De Haan SE is prominente wereldspeler op het gebied van hijsblokken en staaldraadeindverbindingen (sockets). Al sinds 1898 produceren en leveren wij vanuit Noord-Nederland onze producten aan nationale en internationale organisaties. Zowel standaard producten als maatwerk worden volledig in eigen huis gerealiseerd. Onze klant heeft één aanspreekpunt en kan erop rekenen dat De Haan SE snel en werkbare adviezen levert op basis van een hoog kennisniveau. Zo dragen wij bij aan de continuïteit van het productieproces van de offshore en onshore industrie en waarborgen wij de constante kwaliteit van de productlevenscyclus van onze producten.


Lees meer over onze geschiedenis

Excelleren in toegevoegde waarde

De strategie van De Haan Special Equipment is vertaald naar concrete factoren. Deze zijn erop gericht excellente leveringen te garanderen aan onze klanten en een uitdagende werkomgeving te bieden aan onze medewerkers. Daarbij streven we naar een verdere omzet- en winstgroei op de lange termijn waarmee we de continuïteit van onze organisatie zekeren. Het succes van onze missie en de genoemde doelstellingen is echter niet alleen aan de omzet af te meten; wij zijn ons bewust van het grote belang van de waarde en waardering die opdrachtgevers aan ons toekennen.

Missie: bijdragen aan het succes van de klant

De Haan Special Equipment draagt met gedegen advies en kwaliteitsproducten bij aan continuïteit en kwaliteit van het werkproces van de klant. Als ambitieuze dienstverlener leveren wij wereldwijd optimale service waarbij we wensen vertalen naar solide producten zoals hijsblokken en staaldraadeindverbindingen (sockets) voor onshore en offshore toepassingsgebieden.

Met behulp van deze missie – gebaseerd op uitgebreide kennis en jarenlange ervaring – bieden we toegevoegde waarde. Wij denken op innovatieve wijze mee met onze opdrachtgevers. Hierbij stellen wij het belang van de opdrachtgever alsmede de geldende kwaliteits- en veiligheidseisen centraal. Zo waarborgt De Haan Special Equipment haar vooraanstaande positie als marktleider.

De kwaliteiten van De Haan SE

De Haan SE kent werkprocessen waarin veiligheid, functionaliteit en volledigheid van het eindproduct belangrijk zijn. Wij willen de klant daarbij op een servicegerichte en flexibele manier bedienen. Om ons serviceniveau inzichtelijk te maken, bieden we u inzicht in onze kwaliteiten.

Jarenlange ervaring door rijke geschiedenis

De Haan SE vindt zijn oorsprong in de fabricage van touwen voor scheepstoepassing vanaf 1898. In de ruime eeuw daarna heeft het bedrijf zich voortdurend doorontwikkeld en toegelegd op innovaties, productverbeteringen en optimalisatie van processen en services. Deze geschiedenis heeft De Haan SE verrijkt met kennis en ervaring die we dagelijks mogen toepassen in de praktijk van onze bedrijfsvoering.