De Haan SE behaalt ISO-certificering voor laswerkzaamheden

Lassen vraagt om deskundigheid en vakbekwaamheid. Sinds april 2014 Is De Haan SE naast ISO 9001:2008 nu volledig ISO 3834-2:2005 gecertificeerd.


Dit certificaat toont aan dat De Haan SE hoogwaardige lasconstructies voor kritische sectoren – offshore en heavy lifting – veilig kan lassen.

Dit alles volgens goedgekeurde procedures, en met gekwalificeerde lassers. We komen tegemoet aan de hoge kwaliteitseisen voor lasgereedschap en –werkzaamheden. Het certificaat is het bewijs dat u verzekerd bent van een organisatie die kwaliteit en veiligheid voorop stelt; zowel in het proces als voor het eindproduct. ISO 3834-2:2005 heeft betrekking op de toepassingsgebieden, uitvoeringsklassen, lasprocessen, moedermaterialen en lascoördinatie van het productieproces.
 
Download hieronder ons ISO certificaat lassen.

Bijlagen